Tổng cục Thuế: Tập trung thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng 10 toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 7.994 doanh nghiệp, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 7.784.493 triệu đồng.

Trong đó, tổng số tiền tăng thu qua thanh, kiểm tra là 2.329.451 triệu đồng, tổng số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.346.106 triệu đồng. Chỉ tính riêng lĩnh vực thanh tra: thông qua kết quả thanh tra 463 doanh nghiệp, cơ quan Thuế đã truy thu, truy hoàn, phạt qua thanh tra số tiền 1.275.518 triệu đồng, giảm khấu trừ: 52.935 triệu đồng, giảm lỗ 1.729.301 triệu đồng, số thuế đã nộp vào NSNN là 507.808 triệu đồng. Toàn ngành thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 7.531 doanh nghiệp, tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt qua kiểm tra: 1.013.617 triệu đồng.

Trong tháng, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Theo đó, cơ quan Thuế  triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, tạm nhập khẩu, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại có các dấu hiệu rủi ro về thuế theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, tiếp tục chú trọng rà soát đối với các doanh nghiệp đã chuyển nhượng xe, chưa chuyển nhượng xe, hạch toán giá trị xe vào tài sản cố định để đưa vào sử dụng tại doanh nghiệp.

Trước đó, cơ quan Thuế các cấp tăng cường quản lý thuế, quản lý về hóa đơn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, trốn thuế. Đồng thời,  phối hợp với cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước, Hải quan… trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối; xác minh việc thanh toán qua ngân hàng, giao dịch đáng ngờ; xác minh nguồn gốc hàng hóa, tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu, kiểm tra đột xuất các lô hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp hoàn thuế…

Về phía ngành Thuế kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các công chức sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, thiếu ý thức, trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

T.Hằng (theo BCĐ 389)
(Nguồn: http://bcd389.gov.vn/tin-tuc/chi-tiet/tong-cuc-thue–tap-trung-thanh-tra–kiem-tra-doanh-nghiep-co-rui-ro-cao-ve-thue)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan