Tăng cường công tác Quản lý thị trường đối với hàng hóa lưu thông từ biên giới vào nội địa

HH&PL – Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình.

Theo đó, UBND tỉnh đã có thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về nội dung liên quan cuộc kiểm tra, trong đó có công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các giải pháp thực hiện như sau:

1. Đối với tất cả các Đội Quản lý thị trường trực thuộc: Phối hợp các cơ quan chức năng khu vực biên giới tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình thị trường, các hoạt động quản lý biên giới của các cơ quan chức năng hai bên biên giới, tình hình xuất nhập khẩu và gian lận thương mại qua XNK hàng hóa, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm kịp thời theo quy định. Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 503-KL/TU ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; chủ động phối hợp cơ quan chức năng thực hiện kịp thời công tác truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp các ngành chức năng trên địa bàn phụ trách để kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm từ biên giới qua địa bàn, đảm bảo quy trình chuyên môn nghiệp vụ và an toàn giao thông; kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý địa bàn để kiểm tra, xử lý hiệu quả các điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, nhất là khu vực giáp gianh giữa các huyện/thành phố, các trang trại chăn nuôi trá hình nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hợp pháp hóa gia cầm giống nhập lậu.

Tăng cường công tác Quản lý thị trường đối với hàng hóa lưu thông từ biên giới vào nội địa
Tăng cường công tác Quản lý thị trường đối với hàng hóa lưu thông từ biên giới vào nội địa

2. Đối với Đội Quản lý thị trường số 3 (phụ trách địa bàn huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập): Tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp phối hợp giữa tuyến biên giới và khu vực nội địa để triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, nhất là các hành gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển gia cầm giống, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt công tác quản lý thị trường trong khu vực nội địa, chú trọng các đối tượng có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển hàng hóa từ khu vực biên giới vào nội địa, các mặt hàng kinh doanh trong nội địa có lượng tiêu thụ lớn theo mùa vụ như gia cầm giống, thực phẩm, vật tư nông nghiệp,..vv.

3. Đối với Đội Quản lý thị trường số 6 (Đội Quản lý thị trường cơ động): Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện vai trò cơ động để quản lý thị trường hàng hóa, nhất là đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa, các điểm phân phối hàng hóa liên huyện, các điểm tập kết hàng hóa vi phạm.

Kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng lưu thông

Bên cạnh đó, với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường) yêu cầu Đội 389 tỉnh (Đội Kiểm tra công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tăng cường công tác kiểm tra hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại của các đơn vị chức năng; phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tình hình buôn lậu, hoạt động công tác chống buôn lậu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung.

H.Thơm (theo QLTT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan