Nâng cao hiệu quả các phương thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

HH&PL – Theo quy định của pháp luật, có 4 phương thức giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án.

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường hiệu lực răn đe, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, có 4 phương thức giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Ngoài ra, các khiếu nại và yêu cầu của người tiêu dùng còn có thể được giải quyết, xử lý với sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là UBND cấp huyện và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – cho biết, với vai trò là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực thi hiệu quả pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam; trong đó có giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, tại Bộ Công Thương, việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu, tư vấn, cung cấp thông tin trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trong đó quan trọng nhất là dành cho người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp được thực hiện thông qua các phương thức: Qua website www.vcc.gov.vn (trước đây là www.vcca.gov.vn); qua thư điện tử (email): vcc@.gov.vn (trước là vcca@moit.gov.vn); và gửi qua đường bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

“Đối với các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng gửi qua thư điện tử, website đều được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, xác minh và giải quyết theo quy trình như đối với yêu cầu, khiếu nại gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng” – bà Nguyễn Quỳnh Anh thông tin.

Cập nhật nhanh và chính xác hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Bộ Công Thương và tỉnh thành trên cả nước
Người tiêu dùng đã chủ động thương lượng với tổ chức, cá nhân kinh doanh để bảo vệ quyền lợi của mình

Nhờ sự mở rộng các phương thức tương tác với người dân, số lượng vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng tới Bộ Công Thương tăng từ 26 vụ trong năm 2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ vào năm 2013 và duy trì trung bình hơn 1.500 vụ trong giai đoạn 2014 đến nay. Riêng năm 2023, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 1.567 đơn thư phản ánh và khiếu nại của người tiêu dùng. Tỷ lệ giải quyết thành công các vụ việc tại Bộ Công Thương đạt trung bình trên 90%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan