Kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu điểm du lịch

HH&PL – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1908/KH-BVHTTDL về kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch năm 2024.

Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và những người quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các cơ sở giáo dục tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch về việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh du lịch, công tác thống kê du lịch, sự cần thiết phải duy trì và kiểm soát chất lượng dịch vụ, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Hoạt động này cũng thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của ngành Du lịch về nhận thức và hành động trong việc chấn chỉnh, và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn tăng tốc phục hồi và đẩy mạnh phát triển du lịch thời gian tới.

Một yêu cầu mà Kế hoạch đặt ra là việc kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật, kiểm tra toàn diện nhưng không làm ảnh hưởng tới hoạt động của Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như hoạt động của các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành và các tổ chức, cá nhân liên quan. Hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt.

Kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu điểm du lịch
Khu du lịch Tràng An

Đối tượng kiểm tra là: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành sử dụng hướng dẫn viên du lịch, cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch và các khu điểm du lịch trên địa bàn các tỉnh/thành phố; Các cơ sở giáo dục tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trên địa bàn các tỉnh/thành phố; Các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao trong cả nước; Các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Dự kiến Kế hoạch được triển khai trong Quý II, III, IV năm 2024 tại một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, cụ thể: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ. Miền Trung: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên. Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Kiên Giang (Phú Quốc).

Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra bao gồm:

Làm việc với cơ quan quản lý lĩnh vực du lịch tại địa phương về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn, như: công tác cấp, đổi và thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động lữ hành trên địa bàn; công tác tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và các khu điểm du lịch về việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý hướng dẫn viên du lịch và đảm bảo điều kiện kinh doanh lữ hành (hợp đồng ký kết giữa công ty và hướng dẫn viên du lịch, tiền ký quỹ, người điều hành…) và công tác quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch tại các khu điểm du lịch.

Kiểm tra các cơ sở giáo dục tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế; tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

Làm việc với cơ quan quản lý lĩnh vực du lịch tại địa phương về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lưu trú du lịch trên địa bàn, như: công tác thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động lưu trú du lịch; kiểm tra việc quảng bá, niêm yết hạng cơ sở lưu trú du lịch và công tác thống kê du lịch.

Kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động các cơ sở lưu trú du lịch về công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ lao động, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể được phân công trong Kế hoạch này. Đồng thời Cục sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố về việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, công tác thống kê du lịch, tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, hướng dẫn viên du lịch nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

(Theo QLTT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan