Khoá bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại nhân dân dành cho đội ngũ làm công tác đối ngoại của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

HH&PLNgày 18-19/5/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại thuộc Học viện Ngoại giao tổ chức Khoá bồi dưỡng “Kiến thức và kỹ năng đối ngoại nhân dân” dành cho cán bộ, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ucraina, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao trình bày Chuyên đề “Các thách thức kinh tế toàn cầu tác động đến Việt Nam; các biện pháp triển khai của ta để thích ứng với tình hình mới”. Ảnh: Dương Nga

Khóa bồi dưỡng đã được đầu tư xây dựng và chuẩn bị cẩn thận với các giảng viên là các chuyên gia hàng đầu về đối ngoại hiện nay. Trong thời gian ngắn, gần 100 công chức, viên chức đến từ các các cơ quan trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã nghe PGs. Ts. Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ucraina, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao; Đại sứ Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar; Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam… trao đổi thông tin cập nhật, phân tích, đánh giá về biến động của tình hình quốc tế, khu vực, các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Đại sứ Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar trình bày Chuyên đề “Cách thức xây dựng, mở rộng mạng lưới quan hệ với các đối tác; nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực”. Ảnh: Dương Nga

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ chuyên đề “Đối ngoại nhân dân tham gia vào nỗ lực hợp tác quốc tế ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống”. Ảnh: Dương Nga

Thông qua từng chuyên đề cụ thể, các học viên có thêm kiến thức về chính sách đối ngoại nhân dân và một số kỹ năng trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Từ đó, góp phần mở rộng quan hệ quốc tế, vận dụng tốt vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên được Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại.

VU GIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan